EURUS Capital

Управлінський консалтинг

Проекти у сфері Управлінського Консалтингу базуються на консультаціях щодо стратегії організації, продажу й маркетингу, а також оперативної діяльності.

Великий досвід роботи
Спіробітники нашої компанії готові проконсольтувати клієнта у таких сферах, як:
* стратегія, організація, продаж, маркетинг та оперативна діяльність

в багатьох галузях:
* починаючи з продукції, будівництва і закінчуюючи важкою промисловістю
* з роздрібної торгівлі і логістики
* з банківської справи і телекомунікації

Діагностика й програми підвищення рівня
Діяльність у цій сфері включає в себе:
* поглиблений аналіз ситуації підприємства у всіх головних сферах
* виявлення моментів, які могли залишитися непоміченими менеджерами
* з зазначенням слабких місць

Діагностика такого роду забезпечує основу для прийняття стратегічно правильних рішень, що, в свою чергу, призводить до очикуваних та бажаних результатів.

Наша діяльність, яка пов’язана з реконструкцією та оздоровленням компаній, в першу чергу, спрямована на надання допомоги фірмам, які знаходяться на межі фінансових труднощів.

У вищезгаданих випадках наша допомога полягає в наступному:

* аудит і ретельний аналіз підприємства з можливістю продажу акцій
* перевірка оперативної й матеріальної бази; спроба реалізації активів шляхом продажу
* оцінка фінансового становища підприємства та перспектив компанії
* визначення найбільш відповідної структури капіталу
* розробка і представлення стратегічних та фінансових альтернатив

 

 

 

 

Designed By Visuality