EURUS Capital

Analiza i Monitoring Ryzyka

Eurus Capital umożliwia swoim klientom lepiej rozumieć i kontrolować ich otoczenie biznesowe w Europie Środkowej i Wschodniej.

Oferujemy:

* Indywidualne raporty i monografy,
* Ocena i mapowanie ryzyka
* Ostrzegawcze opinie, jeśli konieczne


Główne obszary naszych działań:

* Śledzenie sytuacji konkurentów i ruchów na rynku,
* Środki zwalczania nadużyć finansowych i walka z fałszowaniem dokumentacji,
* Ochrona wizerunku firmy.

 

 

 

 

 

Designed By Visuality