EURUS Capital

Management Consulting


Dział Management Consulting zajmuje się doradztwem strategicznym, w zakresie organizacji, sprzedaży, marketingu i działalności operacyjnej.

Bogate doświadczenie doradcze

* Nasi doświadczeni konsultanci doradzają w szerokim spektrum zagadnień:
   - strategii, organizacji, sprzedaży i marketingu oraz działalności operacyjnej
* w wielu branżach:
   - od produkcji poprzez budownictwo do przemysłu ciężkiego
   - od sprzedaży detalicznej po logistykę
   - od bankowości po telekominikację


Diagnostyka i programy naprawcze

* Działania w tym zakresie obejmują:
   - analizę sytuacji przedsiębiorstwa we wszystkich głównych obszarach
   - identyfikację problemów, które mogły umknąć uwadze menedżerów
   - wskazanie obszarów, w których możliwa jest poprawa

Takie diagnozy i programy naprawcze pozwalają na poprawę rezultatów przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów działalności, jak również dostarczają obiektywnych informacji pomocnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji.


Działalność z zakresu Restrukturyzacji finansowej ma na celu pomóc firmom zmagającym się z trudnościami finansowymi.

* W takich przypadkach nasze usługi obejmują:
   - analizę profilu biznesowego i możliwości zbycia udziałów
   - przegląd dotychczasowych operacji oraz mienia przedsiębiorstwa; wydzielenie aktywów na sprzedaż
   - ocenę kondycji finansowej i perspektyw dla firmy
   - oszacowanie zdolności kredytowej i wsparcie w określeniu odpowiedniej struktury
     kapitału
   - opracowanie i ocena alternatywnych rozwiązań finansowych i strategicznych
 

 

 

 

 

Designed By Visuality