EURUS Capital

Szkolenia

Aby wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na szkolenia z zakresu Business Intelligence, organizujemy sesje, które pozwolą naszym klientom na uzupełnienie luk w wiedzy na każdy temat związany z:

* Monitoringiem rynku,
* Analizą ryzyka,
* Dyplomacją w biznesie,
* Bezpieczeństwem w komunikacji,
* Różnicami kulturowymi w prowadzeniu biznesu za granicą.

Nasze metody nauczania są wysoce efektywne i opracowane na miarę wymogów klientów.

 

 

 

 

 

Designed By Visuality