EURUS Capital

Analiza strategiczna i Dyplomacja w biznesie

W zakresie Analizy strategicznej i Dyplomacji w biznesie Eurus Capital skupia się głównie na:

* wsparciu naszych klientów w fazie ich wzrostu na lokalnym rynku
* asystowaniu przy negocjacjach (z lokalnymi władzami lub lokalnymi partnerami)
* prowadzeniu kampanii PR’owych
* zarządzaniu ryzykiem, które może mieć wpływ na reputację klienta
* wsparciu w prawidłowym zarządzaniu skutkami zmian na stanowiskach politycznych
* definiowaniu strategii zarządzania ryzykiem
 

 

 

 

 

 

Designed By Visuality