EURUS Capital

Fuzje i Przejęcia

Transakcje w zakresie fuzji i przejęć stanową trzon naszej działalności.

Wspieramy klientów we wszystkich etapach transakcji, od planowania do finalizacji, dostarczając szczegółowej i strategicznej porady w zakresie m.in.:

* krajowych i międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć
* sprzedaży spółek
* prywatyzacji przedsiębiorstw
* partnerstw strategicznych
* joint venture i aliansów strategicznych

Pracujemy bezpośrednio z kierownictwem i zarządem spółek, właścicielami, rządami państw, instytucjami, inwestorami prywatnymi i innymi podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w regionie.

Sprzedaż spółki własnym pracownikom czasem stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie dla właściciela. Działalność z zakresu EBO (wykup pracowniczy) lub MBO (wykup menedżerski) polega głównie na:

* wspieraniu akcjonariuszy w oszacowaniu, czy wykup pracowniczy lub menadżerski jest odpowiednią strategią wyjścia z firmy
* asystowaniu grupom i pojedynczym pracownikom, szukającym możliwości wykupu własnej firmy
* zapewnianiu planowania biznesowego i wsparcia strategicznego, diagnozowaniu czynnika ludzkiego, strategii oraz analizowaniu możliwości pozyskania kapitału na sfinansowanie operacji

 

 

 

 

Designed By Visuality